Wzrost przestępczości i świadomości poczucia bezpieczeństwa jednostki oraz grupy ludzi był bezpośrednią przyczyną utworzenia przy firmie LORMAX, działającej na polskim rynku od 1991 r., zespołu ds. systemów zabezpieczeń. Zespół ten, liczący na początku 5 osób, został powołany 17.08.2007 roku. Ówczesnym koordynatorem zespołu był Michał Zychnowski, obecny właściciel firmy Elektrosolid. Dzięki współpracy z firmą Raj International zabezpieczyliśmy wówczas różne obiekty użyteczności publicznej. Działanie zespołu polegało na wykonaniu okablowania oraz montażu elementów Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego, Systemu Sygnalizacji Pożaru oraz Telewizji Przemysłowej.

   Duże zainteresowanie systemami antywłamaniowymi i przeciwpożarowymi sprawiło, że w sierpniu 2008 roku nastąpiło wyodrębnienie działającego wtedy zespołu z firmy LORMAX i stworzenie niezależnej firmy Elektrosolid, której personel stanowili dawni pracownicy ww. zespołu.
Obecnie nasza firma liczy dziewięciu wykwalifikowanych pracowników. W dalszym ciągu prężnie się rozwijamy i zdobywamy cenne doświadczenie, a w miarę upływu czasu będziemy umacniać swoją pozycję na rynku.

   Ponadto firma Elektrosolid chętnie angażuje się w działania Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP). Umożliwia to firmie ciągłe zdobywanie wiedzy i śledzenie na bieżąco rozwoju specjalistycznych technologii z zakresu ochrony przeciwpożarowej.